Зошто да купите стан преку Кодекс?

  • Кодекс Ви дава целосна гаранција за точноста и исправноста на имотно-правната документација за недвижноста што ја купувате, т.е. давате средства само во моментот кога станувате сопственик на недвижноста.
  • Агенцијата на годината Кодекс - овластен дилер на станбени кредити од „Стопанска Банка“ Ви обезбедува целосен сервис (услуга) околу вашата апликација за кредит во најкус можен рок, без никаков дополнителен ангажман од Ваша страна и без непотребни трошоци;
  • Најбрзо организирање посета на недвижностите за кои сте заинтересирани;
  • Заштита на вашите средства и вашата инвестиција, со детално испитување на имотот (можна хипотека, нерегулирана сопственост, забрана за оттуѓување, времена мерка за недозволена продажба, купување на веќе продаден стан и многу други опасности кои не сте во можност да ги откриете);
  • Ваше е само да нѐ ангажирате, ние ја комплетираме постапката за Вас.